Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti predávajúceho (Lavier.sk ) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:
Mgr.Ľubica Draganovská - Lavier
Sekčovská 21/13
086 41 Raslavice
Slovensko
DIČ – 1085500196
IČO – 55948901
Číslo živnostenského registra: 760-17311
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Lavier.sk si váži svojich klientov a tejto skutočnosti sa snažíme prispôsobiť aj našu komunikáciu s Vami. Uvedomujeme si, že internetový obchod si vyžaduje veľké množstvo dôvery a preto chceme rešpektovať Vaše súkromie. Všetky Vami zaslané údaje budú slúžiť len pre účely komunikácie našej spoločnosti s Vami, našimi zákazníkmi. Zaväzujeme sa, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov neposkytneme Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu tretím osobám.
Našim zákazníkom sa snažíme maximálne vyhovieť k ich spokojnosti.
Budeme radi ak sa nám ozvete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek na emailovej adrese:

info@lavier.sk

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.LAVIER.SK sú záväzné pre obidve strany.
Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.
Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.
Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

Sledujte nás na instagrame

@lavier.sk
TOP